Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
OBAVIJESTI
Objavljeno: 24. 2. 2015. u 09:54
Uređeno: 24. 2. 2015. u 09:55
Istraživački seminar "Praćenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Praćenje objekata na matričnim Lievim grupama"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag. ing.

 

Seminar će se održati u petak 20.2.2015. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 12. 2. 2015. u 13:44
Istraživački seminar "Mjerenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Mjerenje prometnih parametara računalnim vidom zasnovano na klasifikatorima"

 

kojeg će držati Kristian Kovačić, mag. ing. traff.

 

Seminar će se održati u petak 13.2.2015. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 20. 1. 2015. u 09:45
Istraživački seminar "Korekcija...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Korekcija kalibracijske greške stereoskopskog sustava uzrokovane nedovoljnim kapacitetom parametarskog modela kalibracije"

 

kojeg će držati Ivan Krešo, mag. ing. comp.

 

Seminar će se održati u petak 16.1.2015. u D306 s početkom u 16:00 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 11. 11. 2014. u 15:08
Uređeno: 11. 11. 2014. u 15:09
Istraživački seminar "Sažetak...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Sažetak metoda za lokalizaciju i klasifikaciju prometnih znakova"

 

kojeg će držati Ivan Filković, mag. ing. comp.

 

Seminar će se održati u petak 24.10.2014. u D306 s početkom u 16:00 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 24. 9. 2014. u 16:11
Istraživački seminar "Korištenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Korištenje distribucije osvjetljenja za ostvaranje brzih i točnih metode za postojanost boja"
 

kojeg će držati Nikola Banić, mag. ing. comp.

 

Seminar će se održati u petak 26.9.2014. u D306 s početkom u 13:00 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 22. 5. 2014. u 09:48
Uređeno: 23. 5. 2014. u 17:19
Istraživački seminar "Detekcija...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Detekcija vegetacije uz prometnice koristeći značajke iz vidljivog spektra"

 

kojeg će držati Iva Harbaš, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 23.5.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 22. 5. 2014. u 09:47
Uređeno: 9. 6. 2014. u 16:24
Istraživački seminar "Novi...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Novi pristup detekciji i praćenju prednjih svjetala vozila u noćnim uvjetima"

 

kojeg će držati Darko Jurić, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 16.5.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 14. 4. 2014. u 13:30
Uređeno: 9. 6. 2014. u 16:24
Istraživački seminar "Stvarno...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Stvarno vremenska detekcija i praćenje vozila na više traka primjenom jedne kamere"

 

kojeg će držati Kristian Kovačić, mag.ing.traff..

 

Seminar će se održati u utorak 15.4.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 26. 3. 2014. u 14:48
Uređeno: 23. 5. 2014. u 17:20
Istraživački seminar: "Praćenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Praćenje gibajućih objekata na jediničnoj sferi korištenjem sustava računalnog vida na mobilnom robotu"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u četvrtak 26.3.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 12. 3. 2014. u 21:52
Uređeno: 23. 5. 2014. u 17:19
Istraživački seminar "Vizualna...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Vizualna sličnost i standardizacija kao problemi raspoznavanja prometnih znakova"

 

kojeg će držati Ivan Filković, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u petak 14.3.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 13. 2. 2014. u 09:31
Istraživački seminar...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu:

 

"Podešavanje boja i svjetline slike zasnovano na Retinexu"

 

kojeg će držati Nikola Banić, mag. ing. comp..

 

Seminar će se održati u petak 14.2.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Iva Harbaš
Objavljeno: 30. 1. 2014. u 17:15
Uređeno: 30. 1. 2014. u 17:16
Istraživački seminar...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Stereoskopska procjena kretanja kamere korištenjem korespondencija kroz veći broj slika"

 

kojeg će držati Ivan Krešo, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u srijedu 31.1.2014. u TCR s početkom u 14:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 26. 11. 2013. u 10:47
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:40
Istraživački seminar "Pregled...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Pregled metoda za višerazrednu detekciju objekata"

 

kojeg će držati Valentina Zadrija, dipl.ing.

 

Seminar će se održati u srijedu 27.11.2013. u D306 s početkom u 15:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 16. 11. 2013. u 22:35
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:30
Istraživački seminar "Metode...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Metode računalnog vida za detekciju vozila po noći"

 

kojeg će držati Darko Jurić, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u petak 4.10.2013. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 5. 11. 2013. u 11:28
Uređeno: 16. 11. 2013. u 22:21
Istraživački seminar "Računalne...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Računalne metode za detekciju vegetacije"

 

kojeg će držati Iva Harbaš, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 13.9.2013. u Sivoj vijećnici s početkom u 14:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 16. 11. 2013. u 22:29
Uređeno: 27. 5. 2014. u 09:16
Istraživački seminar "Primjena...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Primjena podudaranja značajki lica u sustavima za nadzor umora kod vozača"

 

kojeg će držati Markan Lopar, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u petak 28.2.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 5. 11. 2013. u 11:33
Uređeno: 16. 11. 2013. u 22:20
Istraživački seminar "Detekcija...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Detekcija i praćenje gibajućih objekata korištenjem laserskog senzora udaljenosti na vozilu"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 20.9.2013. u TCR-u s početkom u 14:10 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 26. 2. 2015. u 11:22
Istraživački seminar "Bitni...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Bitni parametri za nadzor umora kod vozača i njihovo dobivanje"

 

kojeg će držati Markan Lopar, mag. ing.

 

Seminar će se održati u petak 27.2.2015. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 26. 11. 2013. u 11:19
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:30
Istraživački seminar "Estimacija...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Estimacija OD matrice prometne mreže autocesta"

 

kojeg će držati Kristian Kovačić, mag.ing.traff zajedno sa studentom na razmjeni Sergio David Valera Ramirezom.

 

Seminar će se održati u petak 19.7.2013. u D306-u s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 26. 11. 2013. u 11:35
Istraživački seminar "Metode za...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Metode za automatsko podešavanje boje i svjetline slike"

 

kojeg će držati Nikola Banić, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u utorak 9.7.2013. u D115 s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 16. 11. 2013. u 22:20
Uređeno: 19. 11. 2013. u 13:02
Istraživački seminar...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Raspoznavanje prometnih znakova"

 

kojeg će držati Ivan Filković, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u ponedjeljak 1.7.2013. u u seminaru zavoda ZEMRIS (D 306) s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Iva Harbaš
Objavljeno: 22. 5. 2014. u 09:54
Uređeno: 23. 5. 2014. u 17:20
Istraživački seminar "Nadzor...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Nadzor umora kod vozača – pregled algoritama za detekciju lica i očiju"

 

kojeg će držati Markan Lopar, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 30.8.2013. u D306 s početkom u 15:30 sati.

 

Prezentacije je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
Objavljeno: 27. 11. 2013. u 14:01
Uređeno: 29. 11. 2013. u 15:08
Istraživački seminar "Napredno...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Napredno estimiranje strukture i gibanja kalibriranim parom kamera"

 

kojeg će držati Ivan Krešo, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u srijedu 18.6.2013. u D306 s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Iva Harbaš
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.