Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 26. 11. 2013. u 10:47
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:40
Istraživački seminar "Pregled...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Pregled metoda za višerazrednu detekciju objekata"

 

kojeg će držati Valentina Zadrija, dipl.ing.

 

Seminar će se održati u srijedu 27.11.2013. u D306 s početkom u 15:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Sadržaj

Višerazredna detekcija objekata odnosi se na prepoznavanje različitih objekata u složenim scenama. To prije svega uključuje istovremenu detekciju različitih tipova objekata, ali i detekciju određenog tipa objekta sa velikom unutar-razrednom varijacijom. U okviru ovog predavanja dan je pregled metoda za višerazrednu detekciju objekata s obzirom na strukturu klasifikatora te primjenjenu metodu učenja. Nadalje, razmatra se primjenjivost opisanih metoda višerazredne detekcije za detekciju prometnih znakova. Prezentirani su eksperimentalni rezultati detekcije prometnih znakova primjenom metode multiplikativnih jezgri.

 

Životopis

Valentina Zadrija završila je diplomski studij računarstva 2008. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2010. godine zaposlena je na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2010. godine, zaposlena je u poduzeću Mireo d.d. gdje se bavi geoinformacijskim sustavima. Sudjelovala u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata, uključujući bilateralni austrijsko-hrvatski projekt "Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije". Suautorica je nekoliko znanstvenih članaka objavljenih na međunarodnim konferencijama. Njezini istraživački interesi uključuju primjenu tehnika računalnog vida za verifikaciju prometne signalizacije.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.