Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 16. 11. 2013. u 22:35
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:30
Istraživački seminar "Metode...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Metode računalnog vida za detekciju vozila po noći"

 

kojeg će držati Darko Jurić, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u petak 4.10.2013. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Sadržaj

Noćne vožnje mogu biti opsane kao što je opisano u istraživanju koje kazuje da otprilike 91% nesreća po noći se događa na cestama bez dovoljnog osvjetljenja, a ostalih 9 na cestama koje su osvjetljenje nekom vrstom rasvjete. Više od pola od ukupnoga broja nesreća u ruralnim djelovima se događa po noći. Kao glavni faktor tih događa  se uzima ljudski vidni sustav koji ima smanjene sposobnosti djelovanja u okolini gdje je osvjetljenje nedovoljno te time informacija o dubini također nije dostupna. Da bi se smanjio broj nesreća predlažu se automatski sustavi za pomoć vozaču pri uvjetima nedovoljnog osvjetljenja koji nude dodatne infromacije u takvim uvjetima. Takvi sustavi su najčešće bazirani na detekciji prednjih i stražnjih svjetala vozila, a koji su često i jedine dostupne infromacije u takvim uvjetima. Najčešće zadaće takvih sustava su: automatska kontrola svjetala kako bi se izbjeglo zasljepljivanje drugoga vozača, estimacija vremena do sudara gdje sustav dojavljuje vozaču ukoliko se procjeni veća vjerojatnost od sudara, a sam sutav može primjeniti neke protumjere (npr. kočenje), estimacija abspolutne i relativne brzine drugih vozila.
Iako se nabrojani sustavi koriste za različite svrhe njihova struktura se jedino razlikuje u višim gradivnim djelovima. Niže faze sustava kao što su predprocesiranje slike, detekcija svjetala, praćenje objekata kako i kalibracija kamere su djeljeni.
Ova prezentacija donosi pregled razvijenih sustava za pomoć vozaču pri uvjetima nedovoljnog osvjetljenja, ako i metode korištene za detekciju vozila po noći. Pregled ovoga područja će poslužiti kao baza za daljnje istraživanje.
 

Životopis

Darko Jurić je primio titulu baccalaureusa i magistra na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Završio je preddiplomski studij na smjeru računarstvo 2010, te diplomski studij 2012. u smjeru računarske znanosti sa naglaskom na područje za obradu i analizu slike. Trenutno je zaposlen na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao zavodski suradnik na Zavodu za obradu informacija u grupi za Obradu i analizu slike, gdje ujedno radi i na svom doktoratu. Istraživački interesi su obrada i analiza slike kao i metode za strojno učenje koje pomažu za rješavanje problema u polju računalnoga vida.
Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.