Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 26. 11. 2013. u 11:19
Uređeno: 26. 11. 2013. u 11:30
Istraživački seminar "Estimacija...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Estimacija OD matrice prometne mreže autocesta"

 

kojeg će držati Kristian Kovačić, mag.ing.traff zajedno sa studentom na razmjeni Sergio David Valera Ramirezom.

 

Seminar će se održati u petak 19.7.2013. u D306-u s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Sadržaj

Današnji problemi upravljanja cestovnim prometom uključuju rješavanje prometnih situacija koje se sastoje od velikog broja zagušenja, povećanja zahtjeva za protokom vozila tijekom vršnog sata, te potrebe za velikom mobilnošću i brzinom reakcije tijekom incidenta. Video senzor ili kamera u kombinaciji s najsuvremenijim algoritmima za obradu slika sve više postaje pristup rješavanju problema nadzora cestovnog prometa. Prednost dobivene video snimke je mogućnost izvlačenja velikog broja složenih prometnih informacija iz nje. Ekstrakcija prometnih informacija upotrebom tehnologije računalnog vida u današnje vrijeme je povezana s izradom prometne statistike, mjerenjem prometnih parametara i poboljšanjem prometnih uvjeta vozača. Prometne informacije visoke razine uključuju detekcije incidenata, klasifikacije vozila, estimacije OD matrica i dr. Ovaj istraživački rad opisuje mogućnosti praćenja vozila na prometnoj mreži autoceste pomoću algoritama za prepoznavanje registarskih tablica. Prikazani rezultati obuhvaćaju izrađeni sustav za obradu slika, detekciju vozila i prepoznavanje registarskih tablica u svrhe izrade aplikacije koja omogućava detekciju vozila na video snimci, izvoz dijela slike na kojem se nalazi vozilo i njegove registarske tablice, te pohranu registarskih oznaka i države registracije vozila. Komercijalno dostupan SDK CARMEN je upotrebljen za prepoznavanje registarskih oznaka. Prva testiranja izrađene aplikacije su napravljena na dvije različite snimke autoceste gdje su dobiveni podaci korišteni za izradu prometne statistike iz stvarnog stanja na autocesti, te mogućnost automatske izrade OD matrice prometne mreže koja će biti istražena u budućnosti. Prezentacija završava s eksperimentalnim rezultatima dobivenim iz stvarne video snimke prometnice, kratkim pregledom stvarnih zadaća, te prijedlozima za dodatna istraživanja.

 

Životopis

Kristian Kovačić rođen je 16. siječnja u Zagrebu. Završio je preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studiranja pokazao je zanimanje za programiranjem, obradom slika  te 3D grafičkim aplikacijama. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u sklopu VISTA projekta. Interes daljnjeg usavršavanja vidi u primjeni računalnog vida na području znanosti prometa i transporta, naročito detekciji i praćenju vozila, estimaciji OD matrica pomoću prepoznavanja registarskih tablica i mjerenju prometnih parametara.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.