Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 27. 11. 2013. u 14:01
Uređeno: 29. 11. 2013. u 15:08
Istraživački seminar "Napredno...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Napredno estimiranje strukture i gibanja kalibriranim parom kamera"

 

kojeg će držati Ivan Krešo, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u srijedu 18.6.2013. u D306 s početkom u 15:30 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Sažetak

Stereo sustavi računalnog vida u novije doba, povećanjem performansi računala i kvalitete izvedbe kamera, postaju sve važniji izvor informacija u računalnom vidu. Ovaj seminar daje pregled stereo sustava s naglaskom na problem vizualne metrije. Vizualna odometrija je proces estimiranja kretanja (stereo) kamere kroz okolinu utvrđivanjem korespondencija značajki izmeđuparova vremenskih okvira uz nikakvo prethodno znanje o strukturi scene i kretanju. Estimacija kretanja kamere je važan zadatak u robotici i naprednim sustavima za pomoć pri vožnji. Rješavanje ovog problema je u pravilu i preduvjet za mnoge aplikacije poput onih za detekciju prepreka, robotskog upravljanja automobilom i mnogih drugih.

Objavljeni članak na ovu temu možete pronaći na http://arxiv.org/abs/1310.0310.

Životopis

Ivan Krešo završio je preddiplomski studij računarske znanosti 2011. godine te diplomski studij računarske znanosti 2013. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, stekavši pritom titulu magistra inženjera računarstva (mag. ing. comp.). Trenutno je upisan u poslijediplomski doktorski studij i zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao mlađi
istraživač na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Njegovi istraživački interesi su u području računalnog vida i strojnog učenja.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.