Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
 
REZULTATI RADNIH PAKETA

Radni paket 1 (WP1) – Upravljanje projektom

 • D1.1 - Izvještaj s početnog projektnog sastanka.
 • D1.2 - Plan osiguranja kvalitete projekta.
 • D1.3 - Polugodišnji i godišnji izvještaji o napretku i financijska izvješća.
 • D1.4 - Završno izvješće projekta.

Radni paket 2 (WP2) - Jačanje infrastrukture za suradnju znanosti i industrije

 • D2.1 - Izvješće o prikupljenim ponudama za opremu i dokumentirano obrazloženje za izbor određene opreme.
 • D2.2 - Dostava nove opreme partnerskim sveučilištima zajedno sa popratnom dokumentacijom.
 • D2.3 - Izvješće o novoj montiranoj opremi u istraživačkim laboratorijima: početno testiranje opreme i validacija rezultata.

Radni paket 3 (WP3) - Istraživanje aplikacija računalnog vida za siguran promet

 • D3.1 - Tehničke specifikacije i izvješća o istraživanju i provjerama koncepta za sedam inovacija za siguran promet.
 • D3.2 - Izvješća o testiranju i ocjenjivanju sedam računalnih inovacija za siguran promet.

Radni paket 4 (WP4) - Prijenos znanja i aktivnosti umrežavanja

 • D4.1 - Promotivni materijal (prezentacije, leci, vijesti i priopćenja za javnost).
 • D4.2 - Baza podataka malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj automobilskoj industriji. Izvješća o četiri radionice. Izvješća o sastancima između partnerskih sveučilišta i MSPa s identificiranim potrebama ciljanih skupina (sveučilišta i MSPa).
 • D4.3 - Internetska stranica projekta uključujući i listu adresa primatelja iz znanstvene i industrijske zajednice. Dijelovi stranice za vijesti i tehnološke potrebe, za pozive projektnih prijedloga i mogućnosti zapošljavanja.
 • D4.4 - Izvješća o dvije promotivne aktivnosti na sajmovima - prezentacija komercijalno iskoristivih inovacija koje se primjenjuju u Hrvatskoj automobilskoj industriji. Znanstveni radovi.

TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.