Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
 
O PROJEKTU

Sažetak

Na projektu VISTA sudjeluje grupa istraživača s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu ovog projekta provest će se istraživanje i razvoj metoda računalnog vida za primjenu u cestovnom prometu. Vid je najvažniji osjet koji se koristiti za vožnju i zato su metode računalnog vida od velikog značaja za napredne sustave pomoći vozaču (eng. Advanced Driver Assistance Systems - ADAS ).

Razvojno-istraživačke aktivnosti čine jednu komponentu VISTA projekta unutar koje će se fokusirati na industrijsko istraživanje i razvoj, provjeru izvedivosti, izradu prototipa i testiranje novih naprednih sustava računalnog vida s primjenom u cestovnom prometu. Drugu komponentu projekta čine aktivnosti umrežavanja s poduzećima hrvatskog auto sektora kroz koje se želi poduzećima predstaviti nove mogućnosti te započeti procese pronalaženja i definiranja novih izazovnih primjena računalnog vida u prometu.

Projekt će trajati dvije godine, a rezultirat će s nekoliko računalnih sustava za unaprjeđenje sigurnosti prometa, te povezivanjem s malim i srednjim poduzećima hrvatskog automobilskog sektora. Projekt je sufinanciran sredstvima pretpristupne pomoći Europske unije, u okviru komponente IPA IIIc Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.

Ciljevi projekta

 • Jačanje transfera tehnologije i komercijalnih kapaciteta partnerskih sveučilišta
 • Prijenos postojećih aplikacija računalnog vida sa sveučilišta u mala i srednja poduzeća
 • Razvoj novih prometnih i prijevoznih aplikacija baziranih na računalnom vidu u suradnji s malim i srednjim poduzećima u sektoru automobilske industrije.

Ciljevi projekta će se postići kroz dvije specifične akcije:

 1. Provođenje R&D aktivnosti u svrhu komercijalizacije pojedinih inovativnih aplikacija računalnog vida.
 2. Umrežavanje sveučilišta sa malim i srednjim poduzećima u Hrvatskom automobilskom sektoru s ciljem unapređivanja pristupa poduzeća visokotehnološkim znanjima.

Očekivani rezultati projekta

Rezultati istraživanja:

Sustavi pomoći vozaču za:

 1. Vizualizaciju parkinga panoramskim pogledom (eng. Surround-view)
 2. Detekciju i prepoznavanje prometnih znakova
 3. Detekciju i prepoznavanje prometnih traka
 4. Upozoravanje prilikom napuštanja prometne trake i o sudaru
 5. Automatsku detekciju prednjih svjetala
 6. Detekcija vegetacije uz ceste s ciljem održavanja prometne infrastrukture
 7. Prepoznavanje mentalnog stanja vozača

Rezultati umrežavanja:

 1. Reklamni materijali (letci i brošure koje prikazuju djelovanje)
 2. Četiri radionice s malim i srednjim poduzećima i sveučilištima
 3. Internetska stranica projekta
 4. Promotivne aktivnosti (dvije izložbe na automobilskim sajmovima).

Očekivani utjecaj projekta

Utjecaji na krajnje korisnike su:

 • Razvoj u sektoru automobilske industrije i veće zapošljavanje.
 • Sigurniji promet za vozače i pješake.
 • Smanjeno onečišćenje okoliša.
 • Smanjeni troškovi za održavanje i popravke šteta nastalih prometnim nesrećama

Opće informacije

Naziv projekta

Computer Vision Innovations for Safe Traffic

Skraćenica projekta VISTA
Referenca poziva za prijavu EuropeAid/131920/M/ACT/HR
Naziv poziva za prijavu Science and Innovation Investment Fund Grant Scheme
Početak projekta 30.03.2013.
Trajanje projekta 24 months
Budžet projekta €685.265,45
EC doprinos €573.841,29

 


TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.