Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
VISTA - COMPUTER VISION INNOVATIONS FOR SAFE TRAFFIC

VISTA je projekt čiji su ciljevi jačanje transfera tehnologije i komercijalnih kapaciteta partnerskih sveučilišta, prijenos postojećih aplikacija računalnog vida sa sveučilišta u mala i srednja poduzeća, te razvoj novih aplikacija baziranih na računalnom vidu za primjenu u prometnim i transportnim uslugama u suradnji s malim i srednjim poduzećima u automobilskoj industriji.

Projekt je financiran iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007 - 2011 za pomoć zajednice u okviru programa IPA za regionalni razvoj u Hrvatskoj.


Objavljeno: 12. 3. 2014. u 21:40
Uređeno: 12. 3. 2014. u 21:41
Istraživački seminar "Vizualna...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Vizualna sličnost i standardizacija kao problemi raspoznavanja prometnih znakova"

 

kojeg će držati Ivan Filković, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u petak 14.3.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Sažetak

U modernim sustavima za potporu vozaču (engl. Advanced Driver Assistance Systems - ADAS), čija je namjena pomagati vozaču u procesu vožnje, pojavljuje se potreba za oblikovanjem sustava za otkrivanje, raspoznavanje te praćenje prometnih znakova u okolini vozila kako bi se povećala sigurnost putnika unutar vozila te posljedično i svih ostalih sudionika u prometu. Cilj otkrivanja prometnih znakova unutar slike (engl. frame) slikovne sekvence (engl. video) je točna lokalizacija prometnog znaka na slici odnosno određivanje područja zanimanja u kojem se nalazi potencijalni kandidat prometnog znaka. Postupci raspoznavanja prometnih znakova otkrivene prometne znakove raspoređuju u određene razrede odnosno kategorije prometnih znakova. Praćenje prometnih znakova provodi se s ciljem praćenja instanci prometnih znakova (prometnih znakova iz stvarnog svijeta) između susjednih slika slikovne sekvence kako bi se pomoću dobivene informacije poboljšalo otkrivanje i raspoznavanje prometnih znakova u sceni.
Raspoznavanje prometnih znakova je višerazredni klasifikacijski problem s neujednačenom zastupljenosti razreda. Ono je izazovan problem računalnog vida sa značajnom primjenom u stvarnom svijetu: u sustavima za potporu vozaču, u autonomnim vozilima, u sustavima za kartiranje i provjeravanje prometne signalizacije, itd. Tokom zadnjih nekoliko desetljeća, koliko se znanstvena i akademska zajednica bavi ovim problemom, objavljene su mnoge znanstvene studije te su razvijeni sustavi za raspoznavanje prometnih znakova od kojih se većina ograničava na određeni podskup prometnih znakova. Dio tih sustava je komercijalno dostupan u određenim vozilima višeg ranga. Usprkos navedenom postoji jako malo sistematičnih, nepristranih usporedbi različitih pristupa raspoznavanju prometnih znakova. Jedan od razloga je što do nedavno nije bilo javno dostupnih opsežnih ispitnih skupova prometnih znakova.
Opisani su javno dostupni ispitni skupovi prometnih znakova. Predstavljen je sustav za otkrivanje, raspoznavanje i praćenje prometnih znakova te sustav za evaluaciju postupaka raspoznavanja prometnih znakova i njegove posebnosti. Rezultati dobiveni evaluacijom su analizirani u pogledu točnosti raspoznavanja te u smislu računske složenosti metoda kojima su dobiveni. Prikazani su problemi koji se pojavljuju prilikom raspoznavanja prometnih znakova. Iznesen je cjelokupni zaključak i budući ciljevi.

 

Životopis


Ivan Filković je preddiplomski i diplomski studij završio na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računarska znanost te je dobio svjedožbu sveučilišnog prvostupnika (baccalaureus) inženjera računarstva (univ. bacc. ing. comp., 2011.) i diplomu magistra inženjera računarstva (mag. ing. comp., 2013.). Tokom studija usmjerio se na područje računalnog vida. Tema njegovog završnog rada je "Praćenje objekata prilagodljivim pomicanjem prozora pretraživanja", a tema diplomskog rada je "Evaluacija postupaka za raspoznavanje prometnih znakova". Radovi su vođeni pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Kalafatića. Trenutno je upisan na poslijediplomski doktorski studij na već spomenutom fakultetu. Također, trenutno je zaposlen kao mlađi istraživač na projektu VISTA. Točnije, radi na sustavu za otkrivanje i raspoznavanje prometnih znakova te njegovoj primjeni u naprednim sustavima za potporu vozaču. Cilj otkrivanja prometnih znakova unutar slike slikovne sekvence je točna lokalizacija prometnog znaka na slici odnosno određivanje područja zanimanja u kojem se nalazi potencijalni kandidat prometnog znaka. Postupci raspoznavanja prometnih znakova otkrivene prometne znakove raspoređuju u određene razrede odnosno kategorije prometnih znakova. Prije toga Ivan je radio u Institutu za nuklearnu tehnologiju (INETEC) na sekundarnom sustavu za pozicioniranje manipulatora unutar parogeneratora koristeći metode računalnog vida.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 


FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.