Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
VISTA - COMPUTER VISION INNOVATIONS FOR SAFE TRAFFIC

VISTA je projekt čiji su ciljevi jačanje transfera tehnologije i komercijalnih kapaciteta partnerskih sveučilišta, prijenos postojećih aplikacija računalnog vida sa sveučilišta u mala i srednja poduzeća, te razvoj novih aplikacija baziranih na računalnom vidu za primjenu u prometnim i transportnim uslugama u suradnji s malim i srednjim poduzećima u automobilskoj industriji.

Projekt je financiran iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007 - 2011 za pomoć zajednice u okviru programa IPA za regionalni razvoj u Hrvatskoj.


Objavljeno: 23. 2. 2015. u 17:42
Uređeno: 24. 2. 2015. u 09:55
Istraživački seminar "Praćenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Praćenje objekata na matričnim Lievim grupama"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag. ing.

 

Seminar će se održati u petak 20.2.2015. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Životopis

Josip Ćesić, mag. ing. el. tehn. inf. završio je preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije 2011. godine, dok je diplomski studij  elektrotehnike i informacijske tehnologije završio 2013. godine, stekavši pritom titulu magistra inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FER). Treći semestar diplomskog studija proveo je na švedskom sveučilištu Chalmers University of Technology u sklopu Erasmus studentske razmjene. Trenutno je zaposlen na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na UNIZG-FER kao istraživački inženjeru sklopu AMOR grupe. Njegovi istraživački interesi su u području mobilne robotike, teorije estimacije i obrade slike.

Sažetak

Diferencijalna geometrija u posljednje vrijeme sve se više koristi za najrazličitije primjene tehnika estimacije u kojima se pojavljuju neeuklidske veličine. Nevješta implementacija klasičnih estimacijskih tehnika za Euklidske veličine (npr. Kalmanov filter i čestični filtri) uzrokuje teoretske i implementacijske poteškoće. Nasuprot tome, uzimajući u obzir geometrijske karakteristike mnogostrukosti, uobičajeno se omogućava točnu definiciju problema što omogućava povećanje efikasnosti algoritama. Gotovo sve mnogostrukosti od interesa koje se danas koriste u inženjerskoj zajednici mogu se prikazati korištenjem matričnih Lievih grupa (npr. rotacijske grupe SO(2) i SO(3), gibanje krutog tijela SE(2) i SE(3), jedinični kvaternioni SU(2), invertibilne matrice GL(3)). Ovo predavanje pružit će uvid u estimacijske tehnike na matričnim Lievim grupama. Također će biti prikazani eksperimentalni rezultati te aplikacijske primjene interesantne za korištenje u mobilnoj robotici i inteligentnim transportnim sustavima.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 


FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.