Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
VISTA - COMPUTER VISION INNOVATIONS FOR SAFE TRAFFIC

VISTA je projekt čiji su ciljevi jačanje transfera tehnologije i komercijalnih kapaciteta partnerskih sveučilišta, prijenos postojećih aplikacija računalnog vida sa sveučilišta u mala i srednja poduzeća, te razvoj novih aplikacija baziranih na računalnom vidu za primjenu u prometnim i transportnim uslugama u suradnji s malim i srednjim poduzećima u automobilskoj industriji.

Projekt je financiran iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007 - 2011 za pomoć zajednice u okviru programa IPA za regionalni razvoj u Hrvatskoj.


Objavljeno: 26. 3. 2014. u 14:44
Uređeno: 26. 3. 2014. u 14:44
Istraživački seminar: "Praćenje...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Praćenje gibajućih objekata na jediničnoj sferi korištenjem sustava računalnog vida na mobilnom robotu"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag.ing.comp.

 

Seminar će se održati u četvrtak 26.3.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

 

Sadržaj

Detekcija i praćenje gibajućih objekata sa sustavom kamera smještenih na mobilnog robota predstavlja velik problem budući da vlastito gibanje robota te gibanje objekata u okolini zajedno tvore gibanje u slici. U ovom radu koristimo sustav više kamera, točnije Ladybug2 kameru, čije perspektivne slike se koriste za detekciju gibajućih objekata nakon čega se isti prate na jediničnoj sferi. Ovaj prstup omogućava zadržavanje stalnosti scene koja je postignuta preslikavanjem položaja piksela iz perspektivnih slika na sferu. Objekti su na sferi praćenim Bayesovim filtrom baziranim na von Mises-Fisherovoj distribuciji. Asocijacija mjerenja napravljena je korištenjem globalne metode najbližih susjeda, za koju je izgrađena matrica udaljenosti na temelju Rényijevih alpha-divergencija za slučaj von Mises-Fisherove distribucije. Učinkovitost predstavljene metode biti će pokazana na sintetičkim podacima te stvarnim mjerenjima dobivenim metodom detekcije gibajućih objekata.

 

Životopis

Josip Ćesić završio je preddiplomski i diplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (UNIZG-FER) 2011., tj. 2013. godine. Treći semestar diplomskog studija proveo je na Chalmers University of Technology, Goteborg, Švedska, u sklopu programa razmjene. Trenutno je zaposlen na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na UNIZG-FER kao istraživač na VISTA projektu u sklopu AMOR grupe. Njegovi glavni istraživački interesi su u području mobilne robotike, teorije estimacije te računalnom vidu.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 


FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.