Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
VISTA - COMPUTER VISION INNOVATIONS FOR SAFE TRAFFIC

VISTA je projekt čiji su ciljevi jačanje transfera tehnologije i komercijalnih kapaciteta partnerskih sveučilišta, prijenos postojećih aplikacija računalnog vida sa sveučilišta u mala i srednja poduzeća, te razvoj novih aplikacija baziranih na računalnom vidu za primjenu u prometnim i transportnim uslugama u suradnji s malim i srednjim poduzećima u automobilskoj industriji.

Projekt je financiran iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007 - 2011 za pomoć zajednice u okviru programa IPA za regionalni razvoj u Hrvatskoj.


Objavljeno: 14. 4. 2014. u 13:29
Uređeno: 17. 4. 2014. u 09:22
Istraživački seminar "Stvarno...

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Stvarno vremenska detekcija i praćenje vozila na više traka primjenom jedne kamere"

 

kojeg će držati Kristian Kovačić, mag.ing.traff..

 

Seminar će se održati u utorak 15.4.2014. u TCR-u s početkom u 14:15 sati.

 

Više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Sažetak

Razvoj računalne snage i jeftinih video kamera omogućili su da današnji sustavi za upravljanje cestovnim prometom uključuju sve više kamera i aplikacija računalnog vida u svrhe nadzora i upravljanja transportnih sustava. Kombinirani s algoritmima za obradu slika, kamere su upotrjebljene kao senzori pri mjerenju prometnih parametara kao što su to prometni protok, ishodišno-odredišne matrice, klasifikaciju vozila i dr. Tipični komercijalni sustavi za nadzor prometa zasnovani na računalnom vidu upotrebljavaju jednu kameru po prometnoj traci kako bi osigurali preciznost i robusnost izmjerenih prometnih parametara. Ovo predstavlja nedostatak kod prometnica s mnogo traka zbog velikog broja potrebnih kamera čime se povećava cijena sustava. U ovoj prezentaciji glavni naglasak će biti na metode obrade slika koje omogućavaju detekciju i praćenje više vozila u stvarnom vremenu na više prometnih traka upotrebom samo jedne kamere. Detekcija vozila se zasniva na odvajanju pozadine i pokretnih objekata na slici. Model pozadine je određen uspoređujući veliki broj pred-obrađenih slika s modelom pozadine, te ažurirajući ga u skladu s time. Svi dinamički pikseli na slici su podijeljeni u grupe provjerom njihove susjednosti s ostalim dinamičkim pikselima. Algoritam za praćenje vozila računa težinski faktor za svaku grupu koji ovisi o površini grupe, površini međusobnog preklapanja grupa i međusobnoj udaljenosti između grupa. Pri izračunu trajektorije vozila upotrebljavaju se prethodni položaji vozila te njihove promjene. Kako bi se omogućila obrada podataka u stvarnom vremenu, dio algoritama za obradu slika se izvršava na GPU. CPU izvršava dijelove vezane za grupiranje piksela te praćenje vozila, dok GPU izvršava dijelove na kojima može biti primijenjena paralelizacija poslova (pred-obrada slike, izrada modela pozadine, detekcija pokretnih objekata). Navedeni sustav je testiran pomoću stvarne snimke cestovnog prometa snimljene na hrvatskim autocestama.

 

Životopis

Kristian Kovačić rođen je 16. siječnja u Zagrebu. Završio je preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studiranja pokazao je zanimanje za programiranjem, obradom slika  te 3D grafičkim aplikacijama. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u sklopu VISTA projekta. Interes daljnjeg usavršavanja vidi u primjeni računalnog vida na području znanosti prometa i transporta, naročito detekciji i praćenju vozila, estimaciji OD matrica pomoću prepoznavanja registarskih tablica i mjerenju prometnih parametara.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
KONZORCIJ
 

 


FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.