Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 5. 11. 2013. u 11:28
Uređeno: 16. 11. 2013. u 22:21
Istraživački seminar "Računalne...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Računalne metode za detekciju vegetacije"

 

kojeg će držati Iva Harbaš, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 13.9.2013. u Sivoj vijećnici s početkom u 14:15 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Sadržaj

Analiza stanja vegetacije iz slikovnih podataka je važna u području daljinskog istraživanja gdje se koristi za detekciju zelenih površina, detekciju promjena nastalih uslijed urbanizacije, detekciju stresa vegetacije, suše, mjerenje rasta šuma, planiranje gradova, te druge slične primjene koje za cilj imaju povećanje ekološke osviještenosti. Potreba za detekcijom vegetacije u robotici se javila kad su se  autonomna vozila počela koristiti za istraživanje šuma, a kasnije se proširila na upotrebu u navigaciji robota i autonomnih vozila. Predložen je veliki broj metoda za rješavanje problema detekcije i  klasifikacije vegetacije koje se po načinu snimanja dijele na terensku (npr. kamera montirana na vozilo) i zračnu (npr. satelitske snimke) detekciju vegetacije. Ljudi lako detektiraju vegetaciju na osnovu boje i značajki teksture i postoje sustavi koji teže imitiranju ljudskog vizualnog sustava pa se u procesu detekcije vegetacije koriste značajke koje odgovaraju tom sustavu, odnosno, bazirani su na vidljivom spektru. S druge strane postoje sustavi bazirani na nevidljivom spektru (nevidljiv ljudskom oku). U ovom radu će biti dan prikaz do sad razvijenih i najkorištenijih metoda za detekciju vegetacije i ovaj prikaz područja će služiti kao podloga za nastavak istraživanja.

 

Životopis

Iva Harbaš, mag. ing. inf. et comm. techn. završila je preddiplomski studij računarstva 2010. godine na fakultetu elektrotehnike i računarstva s usmjerenjem na obradu informacija i multimedijske tehnologije. Na istom fakultetu 2012. godine je završila diplomski studij i dobila titulu magistra inženjera informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Trenutno je upisana na poslijediplomski doktorski studij i zaposlena je na fakultetu elektrotehnike i računarstva kao mlađi istraživač na zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija u sklopu projekta VISTA. Njeni istraživački interesi su u području obrade i analize slike, te primjeni algoritama strojnog učenja za rješavanje problema iz područja računalnog vida.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.