Naslovnica Pretraživanje AA
WP2: REINFORCEMENT OF INFRASTRUCTURE FOR SCIENCE-INDUSTRY COLLABORATION
 
REPOZITORIJ
 
 
Objavljeno: 5. 11. 2013. u 11:33
Uređeno: 16. 11. 2013. u 22:20
Istraživački seminar "Detekcija...

 

Pozivamo vas na istraživački seminar u sklopu VISTA projekta na temu

 

"Detekcija i praćenje gibajućih objekata korištenjem laserskog senzora udaljenosti na vozilu"

 

kojeg će držati Josip Ćesić, mag.ing.

 

Seminar će se održati u petak 20.9.2013. u TCR-u s početkom u 14:10 sati.

Prezentacija je dostupna u repozitoriju, a više informacija o seminaru i o predavaču možete naći u nastavku obavijesti.

Sadržaj

Razvojem 3D lidar tehnologije pojavili su se novi izazovi u području obrade oblaka točaka. Mnogi objavljeni radovi predlažu različite algoritme i metode koji izvršavaju zadaću detekcije i praćenja gibajućih objekata, simultane lokalizacije i mapiranja ili kombinacije tih dvaju zadataka. Danas postoje različite verzije takvih algoritama koje najčešće ovise o pretpostavljenoj okolini u kojoj se koriste (npr. unutarnji prostori, vanjski prostori, u zraku, pod vodom) te očekivanoj brzini gibanja platforme na koju je senzor postavljen. Nadalje, s obzirom na veliku količinu podataka koje lidar senzori prikupljaju, omogućavanje on-line izvođenja ovakvih algoritama uz njihovu visoku efikasnost te omogućavanje velikih brzina kojima se platforme eventualno gibaju predstavlja velik izazov u znanstvenoj zajednici. U sklopu predavanja će se prikazati najnovija dostignuća u području istraživanja.  Nakon toga biti će prikazana razvijena aplikacija za detekciju i praćenje gibajućih objekata korištenjem laserskog senzora udaljenosti u okolini vozila. Cjevovod za ovaj zadatak sastoji se od detekcije i izlučivanja tla, filtriranja oblaka točaka te detekcije dinamičkih dijelova prostora. S obzirom na prethodni cjevovod izlučeni su dinamički objekti. Sljedeći korak, odnosno praćenje tako izlučenih objekata koristi JPDAF filtar za asocijaciju detektiranih cjelina praćenim objektima te Kalmanov filtar s menadžmentom praćenja zasnovanim na entropiji. U sklopu algoritma praćenja korišteni su adaptivni procesni i mjerni šum, koji inherentno uzimaju u obzir karakteristike korištenog senzora. Na posljetku će biti prikazani i eksperimentalni rezultati dobiveni korištenjem mobilne platforme.

 

Životopis

Josip Ćesić, mag. ing. el. tehn. inf. završio je preddiplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije 2011. godine, dok je diplomski studij  elektrotehnike i informacijske tehnologije završio 2013. godine, stekavši pritom titulu magistra inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-FER). Treći semestar diplomskog studija proveo je na švedskom sveučilištu Chalmers University of Technology u sklopu Erasmus studentske razmjene. Trenutno je zaposlen na Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo na UNIZG-FER kao istraživački inženjeru sklopu AMOR grupe. Njegovi istraživački interesi su u području mobilne robotike, teorije estimacije i obrade slike.

Iva Harbaš
Popis obavijesti
TRAŽILICA
 
FINANCIRANJE
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
This project is cofinanced by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
 
 

 

"Ulaganje u budućnost"

 

Odricanje od odgovornosti/Disclaimer
 
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
 
The contents of this website are the sole responsibility of the University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing and do not necessary reflect the views of the European Union.